Spiritual Response Therapy

Spiritual Response Therapy (SRT), je jednou z mnoha metod, kdy můžeme pomáhat nejen s odstraněním fyzických problémů, ale i psychických a mentálních. Metoda SRT používá univerzální energii pro léčení traumat z minulých životů, současného života a podvědomých bloků. Pomocí kyvadla se přes Vyšší Já (VJ) pracuje na soustavě 40 tabulek. Práce metodou SRT je rychlá a klienti někdy pociťují úlevu přímo při terapii. Zdravotní a psychické problémy jsou většinou důsledky zablokovaných energií a emocí, které člověk v sobě drží. Během konzultace si klient většinou uvědomí příčiny svých problémů. Je to pro ně motivace k novému pozitivnímu myšlení pohledu nejen na sebe, ale i na své okolí.