Umírání a smrt - jak se s tím vyrovnat

Termíny seminářů

Dnes, kdy se život lidí odehrává v anonymitě, smrt se z veřejného životě téměř vytratila.Smutek se stal soukromou záležitostí. Během tří generací zůstaly z veřejně konaných smutečních obřadů už jen malé fragmenty.

Největším problémem při konfrontaci se smrtí blízkého člověka bývá skutečnost, že pozůstalých chybí jakákoliv duchovní útecha a opora.

Celým životem bychom měli procházet s vědomím, že jednoho dne se budeme muset rozloučit.Celý náš život je procesem, jehož průběhu se s něčím loučíme a o něco přicházíme.

Důležité je vědět, že do procesu umírání by měly být zapojeny i děti. Konfrontace se smrtí blízkého člověka je pro jejich další život důležitá. Když děti při úmrtí v rodině obejdeme, vyvolá to v nich pocity viny a strachu, které se mohou později, při dalších konfrontací se smrtí, vyvinout v trauma.

Vše o umírání, smrti, žalu a vyrovnání se, se smrtí blízkých a přátel vás seznámí tento seminář. Pomůžete tím nejen sobě, ale i umírajícímu, aby jeho odcházení nebylo tak bolestivé.

Povídání o umírání a smrti je stále ve společnosti tabu a pak, když tento moment nastane, zůstane člověk ve vakuu a neví co dál. Jednou se to dotkne úplně každého z nás, tak proč nebýt informován, jak proces smrti probíhá, co se děje s tělem a duší.