Zákony vesmíru

Termíny seminářů

Tento seminář je určen pro laiky a začátečníky, kteří se chtějí něco dozvědět o tajemství duchovní (spirituální) cesty životem. Je to o pochopení, podle jakých principů funguje neviditelná duchovní rovina našich životů. Bude to úvod, kde vysvětlím rozdíl mezi materiálnem a spiritismem. Jaké překážky nás mohou čekat, nebo jak vědět, že jdeme tou správnou cestou. Vysvětlím rozdíl mezi karmou osudem. Vyzkoušíte si sami na sobě, zda kolem nás je aura, jak se pracuje s energií, kterou v sobě má každý z nás. Ale hlavně budu odpovídat na otázky, které vás v této oblasti trápí a hledáte odpovědi.

Slovo duchovní je velmi často používáno bez toho, že by bylo zároveň spojováno se slovem, které je naopak zatracováno, ponižováno, odsuzováno, zesměšňováno, ignorováno a tím slovem je všeobecně známé slůvko Bůh. Zatímco slovo duchovní dává lidem pocit důležitosti, slovo Bůh jim tuto důležitost ubírá. Téměř všichni lidé jsou si toho vědomi a myslí si, že zapřením existence Boha se mohou duchovně vyvíjet. Myslí si, že Bůh je pouhé slovo, které je lépe nevyslovit, aby se nezesměšnili před druhými. Mnozí si představují, že svou duchovnost stačí prezentovat zapalováním svíček, vystavováním sošek andělů, Buddhy, různých bůžků a podobně. Neuvědomují si, že toto počínání jim škodí a v jejich duchovním vývoji je brzdí. Je třeba, aby se takovíto duchovní lidé zamysleli nad tím, kam vlastně po své duchovní cestě kráčí, co je jejich cílem. Pokud by tak učinili, mohli přijít na to, že jejich duše, kterou balamutí všemi uvedenými pozlátky, trpí. Pokud by chtěli nastoupit na skutečnou duchovní cestu, která by byla prospěšná jejich duši, potřebovali by odhalit sami před sebou tajemství, které je u nich pokryto černým flórem. Potřebovali by si uvědomit, že jejich duše touží kráčet duchovní cestou k Bohu.

Neznámý autor