Shamballa 1024

Termíny seminářů

Shamballa je energie lásky, která začne naplňovat Vaše srdce a začne léčit všechna traumata, která vám odebírají energii a aktivují vznik konfliktního chování. Hlavním důvodem všech nepříjemných pocitů je jednoduše nedostatek lásky. Díky Shamballe se naučíte tok lásky přijímat přímo od „zdroje“, místo abyste se doprošovali svých často stejně zraněných rodičů, předků, partnerů, dětí……, kteří si sami se sebou nevědí rady. Naučíte se být celistvou bytostí, která dokáže pochopit smysl svých traumat a jejich souvislostí, naučí se je léčit a svou změnou dokáže motivovat i druhé přirozeným způsobem.

Shamballa vzbuzuje hlubokou touhu a intuici a žít v naprosté harmonii, lásce a čistotě.

Energie Shamballa 1024 je velmi silná. Je uváděna jako jedna z nejsilnějších energií.

Je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti.


Je to sloučení různých typů energií:

Tento energetický systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech a 4. Stupeň je Mistrovským stupněm.

První dva stupně jsou společné a obsahují 512 symbolů.

Těm, kteří již vědomě jdou jakoukoliv duchovní cestou Shamballa 1024 ještě více urychluje jejich vývoj a dokonale pomáhá rozbíjet jednu iluzi za druhou. Těm, kteří ještě vědomě po žádné duchovní cestě nekráčí, napomáhá vnímat svět i sebe více energeticky a probouzí v nich větší vnímavost k sobě samým i k životu. Nám všem pomáhá lépe vnímat své emoce a pocity, vyznat se v nich a nenechat se jimi pohltit.

Shamballa vám mává možnost, vydat se novou životní cestou. Pomáhá léčit se a otvírají se vám nové pozitivní změny ve vašem životě.